a new geneva stamp was actually eligible through process of who sells the best see them here.

Arborea | Město - návrhy,realizace,údržba
Arborea Logo

Město

Zeleň je neodmyslitelnou součástí každého městského sídla. Pomáháme ji chránit, udržovat, obnovovat a rozvíjet. Město nabízí pro naši práci mnoho možností.

  • Parky, zahrady
  • Veřejná prostranství
  • Nové obytné soubory, regenerace panelových sídlišť
  • Dětská hřiště, sportovní a rekreační areály
  • Školské, administrativní, hotelové, obchodní a výrobní areály
  • Doprovodná zeleň komunikací a parkovišť
  • Zoologické a botanické zahrady

 

Vybrané referenční projekty a realizace

Projekt regenerace panelového sídliště – Bruntál – Květná

Další informace

Zahrada v přírodním stylu MŠ Slovenská

Další informace

Regenerace panelového sídliště Větrná – Hornoměstská v Rýmařově

Další informace

Úprava Mariánské náměstí Zlín-Štípa

Další informace

Otrokovice - revitalizace severovýchodní části náměstí 3.května

Další informace

Boulder Center Rýmařov

Další informace

Centrální park Jižní svahy ve Zlíně - etapa "Vnitroblok"

Další informace

Zahrada Hedvy v Rýmařově - sportovně kulturní areál

Další informace

Univerzitní park ve Zlíně

Další informace

Regenerace panelového sídliště Bartošova čtvrť ve Zlíně - centrální park a hřiště "Velryba"

Další informace

Rekontrukce parku na Jerolimkově náměstí v Malenovicích

Další informace

Obytný soubor Zlín - "Na Honech"

Další informace

Park před budovou polikliniky v Otrokovicích

Další informace

Regenerace panelového sídliště Jasenka ve Vsetíně - veřejná zeleň v sídlišti

Další informace

ZOO Praha - Pavilon goril, Severní výběhy, pavilon Indonéská džungle - projekty vegetačních úprav

Další informace

Rekonstrukce parkové plochy na náměstí Míru ve Zlíně

Další informace

Pražská botanická zahrada v Troji

Další informace