superior quality is the characteristic of rolex anonymous.

Arborea | Vesnice, krajina, návrhy, realizace, údržba
Arborea Logo

Vesnice, krajina

Na venkově jsme doma. Ctíme jeho tradici i potřebu rozvoje. Naše projekty jsou zaměřeny na využití krajských, národních a evropských dotačních prostředků, určených na obnovu a rozvoj venkova.

  • Veřejná prostranství
  • Dětská hřiště, společenské a rekreační areály
  • Vegetační úpravy v rámci pozemkových úprav a revitalizačních opatření, prvky ÚSES
  • Vegetační doprovody komunikací, polních cest
  • Biotechnická opatření
  • Odborná pomoc při přípravě a realizaci Programu obnovy venkova

 

Vybrané referenční projekty a realizace

Přírodní zahrada "Čmeláček" při MŠ Hrobice

Další informace

Revitalizace zeleně Míškovice

Další informace

Zahrada v přírodním stylu při MŠ Strání

Další informace

Zahrada v přírodním stylu MŠ Hvozdná

Další informace

Studie „Hra – učení – příroda v obci Kašava“ – revitalizace areálu ZŠ a MŠ

Další informace

Obnova významných stromů ve Slušovicích " Alej k Rakovskému kříži "

Další informace

Sportovní areál Neubuz

Další informace

Turistická infrastruktura na Křížovém vrchu v Rudě u Rýmařova

Další informace

Horní Město - sportovně rekreační areál

Další informace

Zeleň v obci Třebětice

Další informace

Tvrdkov - úprava návsi

Další informace

Retenční objekt Podbrdí Podkopná Lhota

Další informace

Záchytný příkop ve Štípě

Další informace

Dětské robinsonádní hřiště ve Hvozdné

Další informace

Biocentrum "Dědinské díly" v KÚ Halenkovice

Další informace