Arborea Logo

Projekce zahradně architektonických a krajinářských úprav

Ateliér zahradní a krajinářské tvorby

  • Studie, návrhy, jednoduché projekty
  • Kompletní dokumentace pro územní řízení a stavební povolení
  • Inventarizace a pasporty zeleně, oborové generely

Ing. Jan Divila - vedoucí ateliéru
autorizovaný architekt pro obor zahradní a krajinářská tvorba
Tel,fax.: 602 511 558, 577 983 342
e-mail: arborea@volny.cz

Odkazy:
ČKA (www.cka.cz)
SZKT (www.szkt.cz)
SPOV (www.spov.org)