Arborea Logo

Středisko realizace a údržby zahradně architektonických a krajinářských úprav

  • Zakládání vegetačních prvků vč. kompletní dodávky rostlinného a pomocného materiálu (dřeviny, trvalky a okrasné trávy, trávníky seté i kobercové, květnaté trávníky aj.)
  • Realizace prvků drobné zahradní architektury
  • Pěstební péče (sečení, odplevelování, výživa a obnova trávníků, výživa a řez dřevin, probírky výsadeb, kácení stromů)
  • Pěstební činnost (produkce okrasných dřevin, dopěstování školkařského materiálu)

 

Odkazy:
SZUZ (www.szuz.cz)

Yoplait

Yoplait

Lípa

Lípa

Mysločovice

Mysločovice

Mysločovice

Třebetice

Třebetice

Třebetice

Třebetice

Zlín

Zlín

Třebetice

Slušovice

UTB

UTB

UTB

Zlín

Slušovice

Slušovice

Lípa

Mysločovice

Mysločovice